fbpx

FFYNHONNELL I'R ESGOB

Ffynhonnell i'r Esgob

Yn ein fferm ar gyrion Montepulciano, ar uchder o 540 metr. uwchlaw lefel y môr, mae Sangiovese a'n grawnwin brodorol eraill wedi aeddfedu heb darfu arnynt ers 60 mlynedd bellach, ac maent yn rhoi gwinoedd coch o'r ansawdd uchaf inni, a gafwyd trwy ddefnyddio dulliau traddodiadol o ddethol a vinification.
Mae'n bleser gennym gyflwyno'r cynhyrchiad cyfyngedig o'r diwedd "Fonte al Vescovo" wedi'i neilltuo'n benodol i ddosbarthiad canolig-bach a'i gynrychioli gan tair gwin llysgenhadon ein tiriogaeth: coch doc Montepulciano, gwin nobl doc Montepulciano a'r gwin nobl o warchodfa docg Montepulciano.