fbpx

Cookie

THÔNG TIN CHUNG, QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ COOKIE

Cookies là dữ liệu được gửi từ trang web và được trình duyệt internet lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc trong
thiết bị khác (ví dụ: máy tính bảng hoặc điện thoại di động) của người dùng. Cookie kỹ thuật và cookie của bên thứ ba có thể được cài đặt từ miền và các miền phụ của miền đó.
Trong mọi trường hợp, người dùng có thể quản lý hoặc yêu cầu hủy kích hoạt hoặc hủy cookie chung bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt internet của mình. Tuy nhiên, việc hủy kích hoạt này có thể làm chậm hoặc ngăn quyền truy cập vào một số phần của trang web.
Các cài đặt để quản lý hoặc tắt cookie có thể khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt internet được sử dụng, do đó, để biết thêm thông tin về cách thực hiện các thao tác này, chúng tôi khuyên Người dùng nên tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị của mình hoặc chức năng "Trợ giúp" hoặc "Trợ giúp" của trình duyệt internet của bạn.
Dưới đây là các liên kết giải thích cách quản lý hoặc tắt cookie cho các trình duyệt internet phổ biến nhất:
- Trình duyệt web IE: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

COOKIES KỸ THUẬT

Việc sử dụng các cookie kỹ thuật, tức là các cookie cần thiết để truyền thông tin trên mạng truyền thông điện tử hoặc các cookie thực sự cần thiết cho nhà cung cấp để cung cấp dịch vụ mà khách hàng yêu cầu, cho phép sử dụng an toàn và hiệu quả trang web của chúng tôi.
Cookie phiên có thể được cài đặt để cho phép truy cập và ở trong khu vực dành riêng của cổng thông tin với tư cách là người dùng được xác thực.
Cookie kỹ thuật rất cần thiết cho hoạt động bình thường của miền của chúng tôi và được sử dụng để cho phép người dùng điều hướng bình thường và tận dụng các dịch vụ nâng cao có sẵn trên trang web của chúng tôi. Các cookie kỹ thuật được sử dụng được chia thành cookie phiên, được lưu trữ riêng trong thời gian điều hướng cho đến khi đóng trình duyệt và cookie liên tục được lưu trong bộ nhớ thiết bị của người dùng cho đến khi hết hạn hoặc
hủy bỏ bởi chính người dùng.
Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie kỹ thuật sau:
• Điều hướng kỹ thuật hoặc cookie phiên, được sử dụng để quản lý điều hướng bình thường và xác thực người dùng;
• Cookie kỹ thuật chức năng, được sử dụng để ghi nhớ các tùy chỉnh do người dùng chọn, chẳng hạn như ngôn ngữ;
• Cookie phân tích kỹ thuật, được sử dụng để biết cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi để có thể đánh giá và cải thiện hoạt động của nó.

COOKIES BÊN THỨ BA

Cookie của bên thứ ba có thể được cài đặt: đây là các cookie, phân tích và lập hồ sơ, từ Google, Criteo và Facebook. Các cookie này được gửi từ miền của các bên thứ ba nói trên bên ngoài đến trang web của chúng tôi.
Cookie phân tích của bên thứ ba được sử dụng để phát hiện thông tin về hành vi của người dùng trên trang web. Cuộc khảo sát diễn ra ẩn danh, nhằm theo dõi hiệu suất và cải thiện khả năng sử dụng của trang web. Cookie hồ sơ của bên thứ ba được sử dụng để tạo hồ sơ liên quan đến người dùng, nhằm đề xuất thông điệp quảng cáo phù hợp với lựa chọn của chính người dùng.
Việc sử dụng các cookie này được điều chỉnh bởi các quy tắc do chính bên thứ ba thiết lập, do đó, Người dùng được mời đọc các chính sách bảo mật và hướng dẫn để quản lý hoặc vô hiệu hóa các cookie được xuất bản trên các trang web sau:
Đối với cookie Google:
- Chính sách bảo mật: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
- chỉ dẫn để quản lý hoặc vô hiệu hóa cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Đối với cookie Criteo:
- Chính sách bảo mật: http://www.criteo.com/it/privacy/
- chỉ dẫn để quản lý hoặc vô hiệu hóa cookie: http://www.criteo.com/it/privacy/
Đối với cookie Facebook:
- Chính sách bảo mật: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- chỉ dẫn để quản lý hoặc vô hiệu hóa cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/