fbpx

Privātuma politika

KLIENTU INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Saskaņā ar ES regulu 2016/679

Šī informācija attiecas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, veicot AZIENDA AGRICOLA veikto darbību ERCOLANI  kas ar šī dokumenta starpniecību plāno aprakstīt savas pārvaldības metodes saistībā ar ieinteresēto personu personas datu apstrādi.

Šī informācija tiek sniegta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ES 13. gada 2016. aprīļa Regulas 679/27 2016. punkts.

Ar personas datu apstrādi mēs saprotam jebkuru darbību vai darbību kopumu, kas tiek veikts ar automatizētu procesu palīdzību vai bez tā un tiek piemērots personas datiem vai personas datu kopām, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, ieguve, konsultēšana, izmantošana, saziņa ar pārsūtīšanas, izplatīšanas vai jebkura cita veida darīšanu pieejama, salīdzināšana vai savstarpēja savienošana, ierobežošana, atcelšana vai iznīcināšana .

 1. Apstrādāto personas datu kategorijas

FARM ERCOLANI  apstrādās šādus personas datus, ko sniegusi ieinteresētā puse:

 • Personas un identifikācijas dati (ieskaitot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu, nodokļu kodu)
 • Kontaktinformācija (ieskaitot tālruni, e-pastu, adresi)
 1. Ārstēšanas mērķis

Personas dati, kurus esat darījis pieejamus AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI, tiks apstrādāti, lai reaģētu uz korporatīvajām darbībām svarīgiem īpašiem mērķiem, piemēram, institucionāliem, organizatoriskiem mērķiem, kas saistīti ar valsts, reģionālo un kopienas likumu un noteikumu noteiktajām saistībām, piemēram:

 1. a) administratīvos un grāmatvedības pienākumus;
 2. b) ar līgumu saistīto juridisko un līgumisko saistību izpildei;
 3. c) jebkādu strīdu pārvaldību;
 4. d) par citiem gadījumiem, kas paredzēti pašreizējos tiesību aktos,
 5. e) biļetenu nosūtīšana (juridiskā pamata 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts tikai ar skaidru un īpašu piekrišanu šai informācijai);
 6. f) komerciālu paziņojumu nosūtīšana saistībā ar akcijām, atlaidēm, piedāvājumiem.
 7. g) e-pasta ziņojumu sūtīšana par AZIENDA AGRICOLA rīkotajiem pasākumiem ERCOLANI (juridiskais pamats 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts tikai ar nepārprotamu un konkrētu piekrišanu, kas pievienota informācijai);

Atgādinām, ka, atsaucoties uz mērķiem, kas uzsvērti a) līdz d) apakšpunktā, jūsu personas dati ir obligāti jāsniedz. Jūsu atteikums un / vai nepareizas un / vai nepilnīgas informācijas sniegšana novērsīs līguma izpildi un tā nespēju turpināt.

Attiecībā uz e) un f) apakšpunktā minētajiem mērķiem datu sniegšana un ar to saistītā piekrišana apstrādei ir brīvprātīga.

 1. Ārstēšanas režīms

Jūsu personas datu apstrāde tiks veikta, izmantojot piemērotus papīra, elektroniskos un / vai telemātiskos rīkus tikai un vienīgi 2. punktā norādītajiem mērķiem un lai garantētu Datu drošību un konfidencialitāti.

 1. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas (ārējie datu apstrādātāji)

AZIENDA AGRICOLA ieceltie personas datu apstrādātāji būs informēti par jūsu personas datiem. ERCOLANI pildot savas funkcijas.

Jūsu personas datus var atklāt piegādātājiem, darbuzņēmējiem, banku un / vai apdrošināšanas iestādēm jebkurai ārējai pusei, kas sniedz informāciju AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI sniegums vai pakalpojumi, kas nepieciešami iepriekšējā punktā norādītajiem mērķiem. 2 attiecas uz šādiem aspektiem:

FARM ERCOLANI

 

 • Institucionālās aktivitātes
 • Tīkla un IT infrastruktūras uzturēšana un attīstība
 • konsultācijas
 • Izstrāde un izpilde: administratīvā, grāmatvedības un fiskālā
 • likumīgs

Ja rodas vajadzība paziņot datus citiem subjektiem vai izmantošanai, kas nav minēta iepriekš, būs nepieciešama skaidra un īpaša atļauja.

Pilns AZIENDA AGRICOLA personas datu apstrādes ārējo vadītāju saraksts ERCOLANI tas ir pieejams pēc pieprasījuma (sk. kontaktinformāciju, 7. punktu).

 1. Apstrādes ilgums un personas datu glabāšanai izmantotie kritēriji

5.1. ilgums

Mērķi, kas minēti 2. punkta a) līdz d) apakšpunktos “Apstrādes mērķis” ir šī informācija, jūsu

Personas dati tiks apstrādāti 10 gadus.

Šā panta 2. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētajiem nolūkiem jūsu personas dati tiks apstrādāti 2 gadus.

5.2. saglabāšana

Dati tiks glabāti gan elektroniski, gan uz papīra, glabāšanas laiks ir (ieslēgts

mērķi 2. punktā):

- a), b), c) un d) mērķiem saglabāšana ir 10 gadi;

- e) un f) mērķiem uzglabāšana ir līdz 24 mēnešiem.

 1. Ieinteresētās personas tiesības

Saskaņā ar mākslu ES regulas 7/15 22., 77. – 2016. Un 679. pantā, ieinteresētajai pusei ir tiesības:

 • Atceļ iepriekš sniegto piekrišanu, neskarot uz ārstēšanu pamatotās likumības

par piekrišanu pirms atsaukšanas (2. punkta e) apakšpunkta nolūkiem, f)

 • Iegūstiet piekļuvi visiem saviem personas datiem, kas ir AZIENDA AGRICOLA rīcībā ERCOLANI
 • Piekļūstiet visai informācijai, kas atrodas šajā dokumentā
 • Iegūstiet tiesības uz personas datu labošanu, integrēšanu, dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam) vai

personas datu apstrādes ierobežošana

 • Iegūstiet tiesības uz datu pārnesamību
 • Tiesības iebilst
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, varat sazināties ar norādītajiem darbiniekiem, izmantojot kontaktus, kas uzskaitīti 7. punktā. XNUMX; šim pieprasījumam tiks sniegta atbilstoša atgriezeniskā saite saskaņā ar GDPR noteikumiem.

 1. Turētājs ārstēšanas

- Datu pārzinis ir

IL PRUGNOLO GENTILE DI ERCOLANI CARLO & MARCO SNC.
Via Fiorita 14
53045 Montepulciano (SI): Celtniecības darbi

amatā esošā priekšsēdētāja un uzņēmuma pārstāvja Karlo personā Ercolani.

Visus pieprasījumus, kas saistīti ar apstrādātiem personas datiem, var nosūtīt pa pastu uz juridisko adresi Via Lazio, 69 - Gracciano di Montepulciano, vai rakstot uz e-pasta adresi. info@ercolanimontepulciano.it

Šī informācija tiks atjaunināta, un tā ir pieejama pēc pieprasījuma iepriekš norādītajā veidā.

Esmu lasījis un piekrītu savu personīgo datu apstrādei, kā aprakstīts līdz šim.