fbpx

Privaatheidsbeleid

KLANTINLIGTING OOR DIE VERWERKING VAN PERSOONLIKE DATA

Ingevolge die EU-verordening 2016/679

Hierdie inligting verwys na die persoonlike data wat verwerk word tydens die uitvoering van die aktiwiteit wat deur AZIENDA AGRICOLA uitgevoer word ERCOLANI  wat deur middel van hierdie dokument beoog om die bestuursmetodes te beskryf in die konteks van die verwerking van persoonlike data van die belanghebbende partye.

Hierdie inligting word verskaf kragtens art. 13 van die EU-verordening 2016/679 van 27 April 2016.

Met die verwerking van persoonlike data bedoel ons enige bewerking of stel bedrywighede, uitgevoer met of sonder die hulp van outomatiese prosesse en toegepas op persoonlike data of stelle persoonlike data, soos die versameling, registrasie, organisasie, strukturering, berging, aanpassing of wysiging, onttrekking, konsultasie, gebruik, kommunikasie deur middel van verspreiding, verspreiding of enige ander vorm van beskikbaarstelling, vergelyking of interkonneksie, beperking, kansellasie of vernietiging .

 1. Kategorieë van persoonlike data verwerk

PLAAS ERCOLANI  sal die volgende persoonlike inligting wat deur die belanghebbende verskaf word, verwerk:

 • Persoonlike en identifikasie data (insluitend naam, van, geboortedatum, geslag, belastingkode)
 • Kontakgegewens (insluitend telefoon, e-pos, adres)
 1. Doel van die behandeling

Die persoonlike inligting wat u aan AZIENDA AGRICOLA beskikbaar gestel het ERCOLANI, sal verwerk word om te reageer op spesifieke doeleindes wat instrumenteel is vir korporatiewe aktiwiteite, soos institusionele, organisatoriese doeleindes, wat verband hou met die verpligtinge wat deur die staat, streeks- en gemeenskapswette en -regulasies soos:

 1. a) administratiewe en rekeningkundige verpligtinge;
 2. b) vir die nakoming van die wetlike en kontraktuele verpligtinge verbonde aan die kontrak;
 3. c) enige geskilbestuur;
 4. d) vir verdere sake wat deur huidige wetgewing beoog word,
 5. e) die stuur van nuusbriewe (regsgrondslag art. 6, paragraaf 1, letter a) slegs met uitdruklike en spesifieke toestemming verbonde aan die inligting);
 6. f) die stuur van kommersiële kommunikasie rakende promosies, afslag, aanbiedinge.
 7. g) e-pos stuur vir geleenthede wat deur AZIENDA AGRICOLA gereël word ERCOLANI (wettige basis, artikel 6, paragraaf 1, letter a) slegs op uitdruklike en spesifieke toestemming wat by die inligting gevoeg is);

Ons herinner u daaraan dat, met verwysing na die doeleindes wat in punt a) tot d) uitgelig is, u persoonlike inligting verpligtend is. U weiering en / of die verskaffing van verkeerde en / of onvolledige inligting kan die uitvoering van die kontrak en die versuim om voort te gaan voorkom.

Met betrekking tot die doeleindes bedoel in punt e) en f), is die verskaffing van gegewens en verwante toestemming tot die verwerking vrywillig van aard.

 1. Behandelingsmodus

Die verwerking van u Persoonlike Gegewens sal slegs met die gebruik van geskikte papier-, elektroniese en / of telematiese hulpmiddels gedoen word, uitsluitlik vir die doeleindes wat in paragraaf 2 aangedui word, en om die veiligheid en vertroulikheid van die Gegewens te waarborg.

 1. Ontvangers of kategorieë ontvangers van persoonlike data (eksterne dataverwerkers)

Die verwerkers van persoonlike data wat deur AZIENDA AGRICOLA aangestel is, sal bewus wees van u persoonlike data. ERCOLANI in die uitoefening van hul funksies.

U Persoonlike Data kan aan verskaffers, kontrakteurs, bank- en / of versekeringsinstellings bekend gemaak word aan enige eksterne partye wat aan AZIENDA AGRICOLA verskaf. ERCOLANI prestasie of dienste wat instrumenteel is vir die doeleindes wat in die vorige par. 2 hou verband met die volgende aspekte:

PLAAS ERCOLANI

 

 • Institusionele aktiwiteite
 • Onderhoud en ontwikkeling van die netwerk en IT-infrastruktuur
 • raadgewende
 • Uitbreidings en vervullings: administratief, boekhou en fiskaal
 • wetlike

Indien die behoefte ontstaan ​​om die data aan ander onderdane te kommunikeer of vir 'n ander gebruik as die hierbo genoemde, sal eksplisiete en spesifieke magtiging gevra word.

Die volledige lys van eksterne bestuurders van die verwerking van persoonlike data van AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI dit is op aanvraag beskikbaar (sien kontakbesonderhede, par. 7).

 1. Duur van behandeling en kriteria wat gebruik word vir die stoor van persoonlike data

5.1. duur

Die doeleindes bedoel in paragraaf 2 letters a) tot d) "Doel van die verwerking" van hierdie inligting, u

Persoonlike gegewens word vir tien jaar verwerk.

Vir die doeleindes bedoel in paragraaf 2, word briewe e), f) en g) u persoonlike gegewens vir twee jaar verwerk.

5.2. bewaring

Die data sal elektronies sowel as op papier gestoor word, en die bergingstye is (aan

doeleindes in par.2):

- Vir doeleindes a), b), c) en d) is die bewaring tien jaar;

- Vir doeleindes e) en f) is die opberging tot 24 maande.

 1. Regte van die belanghebbende party

Ingevolge art. 7, 15-22 en 77 van die EU-verordening 2016/679 het die belanghebbende party die reg om:

 • Herroep die toestemming wat voorheen gegee is, sonder om afbreuk te doen aan die wettigheid van die gebaseerde behandeling

met toestemming voor herroeping (vir die doeleindes in par. 2 letter e), f)

 • Verkry toegang tot al u persoonlike data wat deur AZIENDA AGRICOLA bewaar word ERCOLANI
 • Kry toegang tot al die inligting in hierdie dokument
 • Verkry die reg tot regstelling, integrasie, kansellasie van persoonlike data (reg om vergeet te word) of

beperking van die verwerking van persoonlike data

 • Kry die reg op data-oordraagbaarheid
 • Beswaarreg
 • Reg om klagte by 'n toesighoudende gesag in te dien

Om bogenoemde regte uit te oefen, kan u die aangewese syfers kontak deur die kontakte in par. 7; geskikte terugvoer sal aan hierdie versoek gegee word in ooreenstemming met die bepalings van die AVG.

 1. Houer van die behandeling

- Die databeheerder is

IL PRUGNOLO GENTILE DI ERCOLANI CARLO & MARCO SNC.
Via Fiorita 14
53045 Montepulciano (SI): Bouwerk

in die persoon van die voorsitter in die amp en Carlo se verteenwoordiger van die maatskappy Ercolani.

Enige versoek met betrekking tot die verwerkte persoonlike data kan per gewone pos gestuur word aan die geregistreerde kantoor in Via Lazio, 69 - Gracciano di Montepulciano, of per e-posadres. info@ercolanimontepulciano.it

Hierdie inligting sal onderhewig wees aan opdaterings en is op versoek soos hierbo aangedui beskikbaar.

Ek het die verwerking van my persoonlike gegewens gelees en aanvaar dat dit tot dusver beskryf is.