fbpx

Beartas Príobháideachais

EOLAS DO CHUSTAIMÉIRÍ AR SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL

De bhun Rialachán an AE 2016/679

Tagraíonn an fhaisnéis seo do na sonraí pearsanta atá á bpróiseáil i bhfeidhmíocht na gníomhaíochta a dhéanann AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI  a bhfuil sé ar intinn aige, tríd an doiciméad seo, cur síos a dhéanamh ar a mhodhanna bainistíochta, i gcomhthéacs phróiseáil sonraí pearsanta na bpáirtithe leasmhara.

Cuirtear an fhaisnéis seo ar fáil de bhun ealaíne. 13 de Rialachán AE 2016/679 an 27 Aibreán, 2016.

Ciallaíonn Próiseáil Sonraí Pearsanta aon oibríocht nó tacar oibríochtaí, a dhéantar le cúnamh nó gan chúnamh ó phróisis uathoibrithe agus a chuirtear i bhfeidhm ar shonraí pearsanta nó tacair sonraí pearsanta, amhail bailiú, clárú, eagrú, struchtúrú, stóráil, oiriúnú nó modhnú, eastóscadh, comhairliúchán, úsáid, cumarsáid trí tharchur, scaipeadh nó aon chineál eile lena chur ar fáil, comparáid nó idirnascadh, teorannú, cealú nó scriosadh .

 1. Catagóirí Sonraí Pearsanta próiseáilte

FEIRM ERCOLANI  próiseálfaidh sé na Sonraí Pearsanta seo a leanas a sholáthraíonn an páirtí leasmhar:

 • Sonraí Pearsanta agus Aitheantais (lena n-áirítear ainm, sloinne, dáta breithe, inscne, cód cánach)
 • Sonraí teagmhála (lena n-áirítear teileafón, ríomhphost, seoladh)
 1. Cuspóir na cóireála

Na Sonraí Pearsanta a chuir tú ar fáil do AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI, próiseálfar iad chun freagairt do chuspóirí sonracha atá lárnach i ngníomhaíochtaí cuideachta, amhail críocha institiúideacha, eagraíochtúla, atá ceangailte leis na hoibleagáidí arna mbunú le dlíthe agus rialacháin stáit, réigiúnacha agus AE mar:

 1. a) oibleagáidí riaracháin agus cuntasaíochta;
 2. b) chun na hoibleagáidí dlíthiúla agus conarthacha a bhaineann leis an gconradh a chomhlíonadh;
 3. c) aon bhainistíocht díospóide;
 4. d) i gcás cásanna breise a shamhlaítear leis an reachtaíocht reatha,
 5. e) nuachtlitreacha a sheoladh (bunús dlí art.6 litir mhír 1 a) ach amháin le toiliú sainráite sonrach leis an bhfaisnéis);
 6. f) cumarsáidí tráchtála a sheoladh a bhaineann le harduithe céime, lascainí, tairiscintí.
 7. g) ríomhphoist a sheoladh le haghaidh imeachtaí arna n-eagrú ag AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI (bunús dlí Airteagal 6 mír 1 litir a) ar thoiliú sainráite sonrach leis an bhfaisnéis amháin);

Meabhraímid duit, ag tagairt do na críocha a aibhsíodh i bpointí a) go d), go bhfuil soláthar do shonraí pearsanta éigeantach. Chuirfeadh do dhiúltú agus / nó faisnéis mhícheart agus / nó neamhiomlán a sholáthar cosc ​​ar fhorghníomhú an chonartha agus ar mhainneachtain leanúint ar aghaidh.

Maidir leis na críocha dá dtagraítear i bpointí e) agus f), tá soláthar sonraí agus toiliú gaolmhar leis an bpróiseáil deonach.

 1. Mód Cóireála

Déanfar do Shonraí Pearsanta a phróiseáil trí úsáid a bhaint as uirlisí oiriúnacha páipéir, leictreonacha agus / nó teileamaitice, chun na críocha a léirítear i mír 2 amháin agus go heisiach chun slándáil agus rúndacht na Sonraí a ráthú.

 1. Faighteoirí nó catagóirí na bhfaighteoirí Sonraí Pearsanta (Próiseálaithe Sonraí Seachtracha)

Beidh na Próiseálaithe Sonraí Pearsanta arna gceapadh ag AZIENDA AGRICOLA ar an eolas faoi do Shonraí Pearsanta. ERCOLANI i bhfeidhmiú a bhfeidhmeanna.

Féadfar do Shonraí Pearsanta a nochtadh do sholáthraithe, conraitheoirí, institiúidí baincéireachta agus / nó árachais d'aon pháirtithe seachtracha a sholáthraíonn do AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI feidhmíocht nó seirbhísí atá lárnach do na críocha a léiríodh sa chuid roimhe seo. Bhain 2 leis na gnéithe seo a leanas:

FEIRM ERCOLANI

 

 • Gníomhaíochtaí institiúideacha
 • Cothabháil agus forbairt an líonra agus an bhonneagair TF
 • Consulting
 • Mionathruithe agus sásamh: riaracháin, cuntasaíochta agus fioscach
 • dlí

Má bhíonn gá leis na sonraí a chur in iúl d’ábhair eile nó le húsáid seachas na cinn a luaitear thuas, iarrfar údarú sainráite sainiúil.

Liosta iomlán na mbainisteoirí seachtracha maidir le próiseáil sonraí pearsanta AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI tá sé ar fáil ach é a iarraidh (féach sonraí teagmhála, par. 7).

 1. Fad na cóireála agus na gcritéar a úsáidtear chun Sonraí Pearsanta a stóráil

5.1. ré

Na críocha dá dtagraítear i mír 2 litreacha a) chuig d) "Cuspóir phróiseála" na faisnéise seo, do

Próiseálfar sonraí pearsanta ar feadh 10 mbliana.

Chun na críocha dá dtagraítear i mír 2 litreacha e), f) agus g) próiseálfar do shonraí pearsanta ar feadh 2 bhliain.

5.2. caomhnú

Stórálfar na sonraí go leictreonach agus ar pháipéar, is iad na hamanna stórála (ar

críocha i par.2):

- Chun críocha a), b), c) agus d), is é 10 mbliana an caomhnú;

- Chun críocha e) agus f), tá an stóráil suas le 24 mí.

 1. Cearta an pháirtí leasmhar

De bhun na healaíne. 7, 15-22 agus 77 de Rialachán AE 2016/679 tá sé de cheart ag an bpáirtí leasmhar:

 • An toiliú a tugadh roimhe seo a chúlghairm, gan dochar do dhlíthiúlacht na cóireála atá bunaithe

ar thoiliú roimh chúlghairm (chun na críocha i mír 2 litir e), f)

 • Faigh rochtain ar na sonraí pearsanta go léir atá i seilbh AZIENDA AGRICOLA ERCOLANI
 • Faigh rochtain ar an bhfaisnéis uile atá sa doiciméad seo
 • Faigh an ceart chun sonraí pearsanta a cheartú, a chomhtháthú, a chealú (ceart dearmad a dhéanamh orthu) nó

teorannú ar phróiseáil sonraí pearsanta

 • Faigh an ceart chun iniomparthacht sonraí
 • Ceart agóid a dhéanamh
 • Ceart gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta

Chun na cearta thuas a fheidhmiú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis na figiúirí ainmnithe trí na teagmhálacha atá liostaithe i par. 7; cuirfear aiseolas oiriúnach ar fáil don iarraidh seo de réir fhorálacha an GDPR.

 1. Sealbhóir an chóireáil

- Is é an Rialaitheoir Sonraí

IL PRUGNOLO GENTILE DI ERCOLANI CARLO & MARCO SNC.
Trí Fiorita 14
53045 Montepulciano (SI)

i bpearsa an Chathaoirligh in oifig agus Ionadaí na Cuideachta Carlo Ercolani.

Is féidir aon iarraidh a bhaineann leis na sonraí pearsanta a phróiseáiltear a sheoladh trí ghnáthphost chuig an oifig chláraithe in Via Lazio, 69 - Gracciano di Montepulciano, nó trí scríobh chuig an seoladh r-phoist info@ercolanimontepulciano.it

Beidh an fhaisnéis seo faoi réir nuashonruithe agus tá sí ar fáil ach í a iarraidh ar an mbealach a léirítear thuas.

Tá próiseáil mo shonraí pearsanta léite agam agus aontaím leo mar a thuairiscítear go dtí seo.